Πολιτική Επιστροφών

Σε περίπτωση μη καλής λειτουργίας κάποιας ηλεκτρικής συσκευής, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να την επισκευάσει. Επιστροφές προϊόντων γενικά δεν γίνονται δεκτές, παρά μόνο σε έκτακτες, ειδικές και εγγράφως προσυνεννοημένες με την εταιρεία περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο πρώτα να έρθετε σε επαφή με τον σύμβουλο πωλήσεων, ώστε να τηρηθεί η διαδικασία επιστροφής και να συμπληρωθεί το ειδικό έντυπο επιστροφής εμπορευμάτων το οποίο θα βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Η παραπάνω διαδικασία είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση μη τήρησης της δεν θα είναι δυνατή η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.

Για την αποφυγή προβλημάτων και ιδιαίτερα της δικής σας ταλαιπωρίας θα σας συνιστούσαμε να προσέχετε κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση του πωλούμενου προϊόντος και το άθικτο της συσκευασίας του, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως εσφαλμένη αποστολή προϊόντος, σπασμένο προϊόν, ελλιπή εξαρτήματα, κλπ. Αν κατά την παραλαβή διαπιστώσετε κάτι απο τα παραπάνω έχετε το δικαίωμα να μην τα παραλάβετε. Επιστροφές προϊόντων που θεωρούνται χτυπημένα δεν θα γίνονται δεκτά ως υπαιτιότητα της Eταιρίας μετά την απομάκρυνση του φορτηγού απο την διεύθυνση του πελάτη.

Επίσης επιστροφές προιόντων προβλέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην Εταιρεία, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την Εταιρεία.

Επίσης, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη(κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη.

Στην περίπτωση που έχει δοθεί προκαταβολή, με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής, για μια παραγγελία που εμπεριέχει προϊόντα με κατάσταση διαθεσιμότητας "κατόπιν παραγγελίας" δεν θα υπάρχει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο πελάτης θα φέρει την ευθύνη για την απώλεια ή τη χειροτέρευση των προϊόντων μέχρι την επιστροφή τους στην Εταιρεία. Κατά συνέπεια, σας συνιστούμε οι επιστροφές να πραγματοποιούνται είτε με φορτηγό της εταιρίας σας είτε με τη χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφορέων (courier).

Σημειώνεται ότι πριν απο οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας EEE, την οποία θα βρείτε αναρτημένη στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας.

 
 
Είσοδος μελών: